Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 55
26 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"
30 มีนาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ขอเชิญชวนแนะนำหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก
08 มีนาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 เชิญรับชม รายการ: อธิการบดีพบประชาคมมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1
27 ธันวาคม 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
14 ธันวาคม 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ถ่ายทอดสดการแข่งขัน RMUTTO Robot Contest ครั้งที่ 1
07 ธันวาคม 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 กิจกรรม "พ่อลูกคู่หรรษา"
29 พฤศจิกายน 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 โครงการกิจกรรมผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาแผ่นดินเกิด
15 กันยายน 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554
07 กันยายน 2554  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

1 2 Next
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.