Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน
25 มีนาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
28 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
21 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
16 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
16 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด
11 มกราคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
25 ธันวาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัลตราซาวน์สำหรับสัตว์พร้อมโปรแกรมการตรวจหัวใจ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
18 ธันวาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 55
26 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

1 2 3 Next
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.