Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุย และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560


 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุย และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
01 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลังประกาศผลผู้ชนะ

 

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.