Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประกวดราคา  

 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
19 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศแผนซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด
12 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
05 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน
28 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และนิทรรศการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 งาน
26 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง
24 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์รายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน
18 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 หนังสือเชิญชวนเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และนิทรรศการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
14 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิทยบริการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ผลักดันนวัตกรรมที่มีคุณค่าและยั่งยืน จำนวน 1 งาน
14 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และนิทรรศการหอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน ๑ งาน
14 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.