Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

 Untitled Document
    ข่าวประกวดราคา  

 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหน่วยปฏิบัติการงานวิจัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหน่วยปฏิบัติการงานวิจัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน
24 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหน่วยงานวิจัย จำนวน 1 งาน
23 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
06 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อเนื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 งาน
29 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสรรพวิชญ์บริการและอาคารศูนย์เรียนรวมต่อเนื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จำนวน 1 งาน
29 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์บ่มเพาะธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๑ ชุด
27 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
28 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.