Untitled Document Untitled Document
 
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวประกวดราคา  

 สัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศัลยกรรมกระดูกและตา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561
20 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2561
20 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑
02 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุสำนักงาน ๗ รายการ
25 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุภัณฑ์ไรน้ำนางฟ้า จำนวน ๑ ตัว
23 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน
10 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2560
08 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุย และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
01 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศ จ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน
27 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
27 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิก ผู้ได้รับการคัดเลือก
27 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
25 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
23 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราขา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร 038-358201ต่อ 8201 โทรสาร 038-358325

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.