Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

 Untitled Document
    ข่าวประกวดราคา  

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับบริการนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
16 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะ การจ้างจัดทำประกันชีวิตกลุ่มของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 เชิญรับเอกสารเสนอราคาจ้างทำประกันชีวิตกลุ่มของนักศึกษา ประจำปี 2560
08 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผลการเสนอราคาผู้ให้บริการเช่า/ตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
03 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1
01 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ และชุดราชปะแตนพร้อมกระดุมแผงคอ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
20 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางวิทยาเขตบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ครั้งที่ 3
26 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลาง วิทยาเขตบางพระ (ครั้งที่ ๒)
18 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ครั้งที่ ๓
11 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด ครั้งที่ 3
11 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ครั้งที่ ๓
30 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.