ติดต่อเรา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
โทรศัพท์ : 038-358201-6 ต่อ 8214