กองคลัง (11)
กองคลัง (11)
New Project (11)
New Project (11)
New Project (6)
New Project (6)
ติดต่อเรา ล่าสุด
ติดต่อเรา ล่าสุด
New Project (12)
New Project (12)
previous arrow
next arrow
รู้ รอบรั้ว (1)
รู้ รอบรั้ว
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
A1 (1)
patty 1 (3)
New-Project-26 (2) (1)
New Project (25)
New Project (3)
227837
New Project (25) (1)
New-Project-26
previous arrow
next arrow
นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
099-4537997
033-136099 ต่อ 1051
nathakarn_ja@rmutto.ac.th

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

รายงานของผู้สอบบัญชีและ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อบุคลากร

งานการเงิน

งานงบประมาณ

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานบริหารงานทั่วไป

งานคลังวิทยาเขตจันทบุรี

งานคลังเขตพื้นที่        อุเทนถวาย

งานคลังเขตพื้นที่        จักรพงษภูวนารถ

ภาพกิจกรรมกองคลัง

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำทีมโดยนางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมประเพณีกองข้าวศรีราชา ประจำปี 2567

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments
ในวันที่ 21 เมษายน 2567 ณ สวนส…

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments
ณ หอประชุมมังคลอุบล ในวันที่ 1…

ประชุมสรุปผลการประเมินการตรวจสอบรายงาน การเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

| รูปกิจกรรมกองคลัง | No Comments
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 256…