การเช่าที่พักของชาวต่างชาติ


FileAction
การปรับอัตราค่าเช่าบ้านลูกจ้างต่างประเทศ.pdfDownload 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ.pdfDownload 
  • Version
  • 3 Download
  • 6.27 MB File Size
  • 2 File Count
  • 12/03/2021 Create Date
  • 12/03/2021 Last Updated