งานบัญชี


FileAction
SOP การจัดทำแยกประเภท Excel.pdfDownload 
SOP การบันทึกบัญชีด้านจ่าย.pdfDownload 
SOP การบันทึกบัญชีด้านรับ.pdfDownload 
SOP งานตรวจสอบเงินรายได้จากการจัดการศึกษาจากระบบ Vision net.pdfDownload 
SOP การบันทึกบัญชีด้านทั่วไป.pdfDownload 
SOP การจัดทำรายงานทางการเงิน.pdfDownload 
SOP การจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต.docx.pdfDownload 
SOP การบันทึกบัญชีในระบบ GL.pdfDownload 
SOP การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร.pdfDownload 
SOP ทะเบียนคุมหมวดหนี้สิน.pdfDownload 
SOP ทะเบียนคุมหมวดสินทรัพย์.pdfDownload 
  • Version
  • 4 Download
  • 1.82 MB File Size
  • 11 File Count
  • 16/07/2021 Create Date
  • 16/07/2021 Last Updated