งานบริหารงานทั่วไป


FileAction
การลงทะเบียนรับเอกสารเบิกจ่าย กรณีไม่ได้รับมอบอำนาจDownload 
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ กรณี ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณDownload 
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ กรณี ของบประมาณเพิ่มเติม Download 
การร่าง พิมพ์ บันทึกข้อความ Download 
  • Version
  • 2 Download
  • 507.53 KB File Size
  • 4 File Count
  • 16/07/2021 Create Date
  • 16/07/2021 Last Updated