งานพัสดุ


FileAction
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถึง 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)Download 
การจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดDownload 
การตรวจสอบพัสดุประจำปีDownload 
การบริหารสัญญาDownload 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)Download 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e- bidding)Download 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกDownload 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปDownload 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทDownload 
  • Version
  • 2 Download
  • 742.61 KB File Size
  • 9 File Count
  • 16/07/2021 Create Date
  • 06/12/2022 Last Updated