แบบฟอร์มพัสดุ


FileAction
ตัวอย่าง รายงานขอความเห็นชอบ กรณี ว119.docxDownload 
แบบฟอร์มรายงานความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท).docDownload 
แบบฟอร์มรายงานความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท).pdfDownload 
ตารางแนบรายงานความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท).xlsDownload 
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตงานDownload 
แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการจัดทำราคากลางDownload 
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมแซม.docxDownload 
หนังสือเข้าซ่อมแซม.docxDownload 
แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี-พ.ศ.-2 (1).docxDownload 
แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุ-แบบฟอร์มต่าง (1).xlsxDownload 
  • Version
  • 14 Download
  • 3.23 MB File Size
  • 10 File Count
  • 09/03/2021 Create Date
  • 30/04/2024 Last Updated