ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566

 

อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์

About อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์